PROJEKTOWANIE LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH I ADMINISTROWANIE SIECIAMI

Co to jest adres IP, klasa adresu, maska podsieci, serwer DHCP (adresowanie statyczne i dynamiczne)